Menu

Dispensationer

image

Børn og ungdom

§ 8.2 I rækker for Børn og Ungdom gælder klassetrinsreglen (gælder til og med 9. klasse), der giver mulighed for – uden at der skal ansøges herom - at benytte spillere født i årgang ældre end den pågældende aldersklasse, såfremt der for de pågældende over for DBU Fyn på forlangende ved hjælp af skoleklasseliste kan dokumenteres klassetrinsfællesskab med spiller(e) fra samme hold, der opfylder aldersgrænsen.

§ 8.3 I rækker for Drenge (Børn og Ungdom) må – uden at det har konsekvenser for sportslige resultater og uden at der skal ansøges herom - deltage piger, der må være op til ét år ældre end aldersgrænsen angiver.

§ 8.4 I rækker for Børn og Ungdom er der mulighed for – uden at det har konsekvenser for sportslige resultater og uden at der skal ansøges herom - at benytte et begrænset antal spillere født i sidste kvartal af årgangen ældre end den pågældende aldersklasse. Det er en forudsætning at spillerne fremgår af holdkortet med angivelse af deres fulde fødselsdata. Begrænsningen ligger i, at antallet af spillere, der benyttes efter ovenstående sammen med de spillere, hvortil der efter § 8.5 gennem ansøgning opnås dispensation fra aldersgrænserne, per kamp ikke må overstige 1 i 3M/5M,2 i 8M og 3 i 11M.

§ 8.5 Ekstraordinære dispensationer:
Dispensation til i Ungdom og Børn at kunne benytte navngivne spillere, der ikke opfylder aldersgrænserne, - udover det i § 8.1 til 8.4 tilladte, - kan kun opnås efter begrundet ansøgning. Samtidig med en imødekommelse afgøres om og i givet fald hvilke sportslige konsekvenser, der er knyttet til tilladelsen. Det er en forudsætning at spillerne fremgår af holdkortet med angivelse af deres fulde fødselsdata. En given tilladelse gælder kun pågældende klub og pågældende turneringsår – ønsker en klub ikke at gøre brug af den i hele turneringsåret, skal dette meddeles DBU Fyn skriftligt og inden første kamp i pågældende turneringshalvår. 

 

Søg Dispensation her: https://www.dbufyn.dk/kampe-staevner/oevrigt-om-kampe-og-staevner/dispensationer/soeg-om-dispensation/ 

Luk