Menu

Børnepolitik

image

SUB Ullerslev har udarbejdet en børnepolitik.

 

KLUBBEN VIL

SUB Ullerslev vil være en attraktiv bredde fodboldklub, hvor der er plads til alle.

Målet er at få flest mulige børn til at spille fodbold ved at have et bredt fodboldtilbud, hvor alle kan være med uanset kunnen og ambitionsniveau. Ingen børn må opleve at blive "udelukket" i bestræbelserne på at opnå resultatmæssige og sportslige mål.

Klubben vil arbejde for at have hold i alle børneårgange ved at skabe et lærende og udviklende klubmiljø, der ikke alene gør børnene til glade og dygtige fodboldspillere, men også hjælper dem på vej i deres livsmestring. Organiseringen af træningen og andre aktiviteter vil tage udgangspunkt i dette – under hensyntagen til det enkelte barns evner og forudsætninger.

Klubben lægger vægt på at alle børn føler sig trygge og fungerer godt i fællesskabet både på og uden for banen. Dette opnås bl.a. ved at afholde og deltage i forskellige aktiviteter udover de daglige træninger og kampe.

Det er væsentligt for klubben at der er tilknyttet gode voksne omkring holdene, som er engagerede og som børnene kan se op til. Med dygtige trænere og rolige forældre, som de gode eksempler tilstræber klubben at skabe et fællesskab omkring børnene, der er præget af en positiv adfærd og gensidig respekt over for hinanden.

Klubben vil arbejde for en god og konstruktiv dialog med forældrene og har en forventning om, at alle er positive og engagerede deltagere i klubbens stærke fodboldfællesskab.

 

Vi er en breddeklub:

Som en breddeklub sætter vi nogle rammer for både vores træninger og kampe, så det enkelte barn får muligheden for at blive udviklet på det niveau, hvor barnet befinder sig.

Trænerteamet sikrer, at børnene blandes til den daglige træning, således at børnene ud fra forskelligt niveau, højde, fodboldniveau, venskaber osv. får styrket fællesskabet, men bevarer de gode relationer børnene har i forvejen. 

Det tilstræbes at barnet indgår i et rotationsprincip, hvis en årgang har flere hold på forskellige niveauer, hvor matches efter 25/50/25 princippet.

Trænerteamet sikrer at barnet uanset niveau, tilbydes lige mange kampe og spilletid.

Trænerteamet kan altid, kontakte børneudviklingstræner, børneformanden eller formanden, for sparring og gode råd.

Trænerteamets grundprincip, handler om at udvikle spillerne, uanset niveau.Trænerteamet har ansvaret for, at man får udfordringer på forskellige niveauer til kampe.

 

OPFØRSEL, VÆREMÅDE, HANDLINGER

Af klubbens børn forventer vi:

At man møder til tiden til træning og kamp.

At man er læringsparat/læringsvillig og klar til træning ud fra børnenes forudsætninger.

At der meldes afbud, hvis man er forhindret i at komme til træning og kamp.

At det er en fælles opgave at rydde op efter træning.

At man udviser “almindelig god opførsel” både indenfor og udenfor banen.

At man taler pænt til hinanden og altid viser fairplay - dette gælder også på de sociale medier.

 

Af klubbens trænere forventer vi:

At man møder op til træning og kamp i god tid

At man er velforberedt til træning og kamp

At man udfører trænergerningen med godt humør og skaber en god og tryg stemning for

alle

At man respekterer og følger klubbens værdisæt

At man viser respekt for dommere, modstandere og egne spillere - dette gælder også på

de sociale medier

Tænk på alle børnekampe som et træningstilbud under skærpet pres

Tal med modstanderholdets træner før kampen

Fjern fokus fra resultat og måltavlen, men hav fokus på udviklingen

Tilpas undervejs

Sørg for, at alle spiller forskellige pladser/roller

Sørg for lige meget spilletid til alle spillere

Træd to skridt tilbage fra sidelinjen

Tilmeld hold til stævner og turneringer på det rigtige niveau

Vi opfordrer alle trænere til at bruge Kampklar

DBUs 8 trænerråd:

https://www.dbufyn.dk/nyheder/2022/oktober/8-konkrete-traenerraad-til-forbedring-af- boerns-kampmiljoe/

 

Af klubbens forældre forventer vi:

Aktiv og engageret involvering i arbejdet omkring de enkelte hold og i klubben som helhed

At man møder op til kampe og støtter holdet

At man bakker op om klubbens indsats for børnenes trivsel og lyst til at gå til fodbold

At man respekterer trænerens dispositioner og ikke blander sig i taktikken

At man giver opmuntring til alle spillere under kampen

At man respekterer dommerens kendelser og ikke kommenterer på dem

At man kender De 10 forældrebud og følger dem

DBUs 10 forældrebud

https://www.dbu.dk/turneringer-og-resultater/fairplay/fairplay-materiale/foraeldre-paa- sidelinien/

Medlemmer af klubben kan forvente:

At SUB Ullerslev efterlever DBU’s børnesyn

At møde et åbent miljø for alle

At SUB Ullerslev vil afholde sociale arrangementer, der har til formål at styrke

fællesskabet i klubben og give ekstraordinære oplevelser til klubbens medlemmer

At SUB Ullerslev tilstræber at skabe et stærkt team omkring hvert hold, så alle får en

kvalificeret træning uanset niveau

At SUB Ullerslev er et sted, hvor alle kan engagere sig, og dermed bidrage til

lokalsamfundet

At SUB Ullerslev indhenter den lovpligtige børneattest på alle børnetrænere, hvilket sker 1 gang om året i juni måned. Som en del af ansættelsen af en ny træner, indhentes der børneattest inden træneren starter i SUB Ullerslev

DBUs børneløfter:

https://www.dbufyn.dk/boern-u5-12/generelt-om-boernefodbold/strategi-for-dansk- boernefodbold/dbu-s-10-boerneloefter/

DBUs børnerettigheder:

https://www.dbufyn.dk/boern-u5-12/generelt-om-boernefodbold/strategi-for- dansk-boernefodbold/dbu-s-boernerettigheder/

 

VED MOBNING ELLER MISTRIVSEL

I SUB Ullerslev tager vi mobning og mistrivsel meget seriøst, da vi ønsker, at alle vores børn er glade og trives i klubben og det fællesskab som skabes gennem fodbolden. Får vi henvendelser herom eller er vi selv opmærksomme på at det finder sted, er der flere scenarier som kan komme i spil, alt afhængig af situationen. For det første er det vigtigt for os at informere forældrene til barnet, som enten mobbes eller mistrives i klubben. Drejer det sig om mobning fra en enkelt person, vil denne person samt forældrene hertil også blive kontaktet for et møde. Drejer mobningen sig om større grupper, vil vi indkalde til forældremøde for hele årgangen. Det er vigtigt at understrege, at proceduren er afhængig af situationen og hvad barnet og forældrene ønsker.

Vi tager dette meget alvorligt og vil sørge for, at mobningen stoppes øjeblikkeligt så alle kan føle sig i trygge rammer når de kommer til fodbold i SUB Ullerslev.

Kontaktpersoner

Bliver dit barn mobbet eller oplever du andre bliver mobbet, så kontakt børneformanden, børneudviklingstræneren eller holdets træner.

Har du spørgsmål eller andet, så er du også velkommen til at kontakte børneformanden, børneudviklingstræneren eller holdets træner.

Med venlig hilsen

SUB Ullerslev

Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/LatestNewsList.cshtml)
SUB-nyt 11. april kl. 20:59
Kampreferat: Langeskov IF - SUB Ullerslev (Herre serie 4.2) SUB Ullerslevs serie 4.2 hold skulle onsdag aften til nabobyen Langeskov, hvor den stod på et spændende lokalopgør.
SUB-nyt
08. april kl. 19:20 1. holdet tabte stort til BK Stjernen, mens 2. holdet vandt over Højby.
SUB-nyt
03. april kl. 11:00 Danmark - Færøerne
SUB-nyt
01. april kl. 21:52 Frivillig til Klokkehøj Open
SUB-nyt
01. marts kl. 09:03 Hamburger SV - Elversberg
Luk