Menu

Kontingenter

image

Kontingentsatser per halvår

Henvendelse vedr. kontingent skal ske til Lars Hardon, tlf.: 22 26 84 51, e-mail: subformand99@gmail.com

Spillere i restance vil blive indberettet til DBU Fyn og dermed spærret for deltagelse i træning og kamp. Deres spillercertifikat udleveres ikke til andre klubber.

1. halvår (1.1-30.6) forfalder til betaling 29/4 - automatisk kontingentkørsel 15/4

2. halvår (1.7-31.12) forfalder til betaling 15/9 - automatisk kontingentkørsel 1/9


Hold
Pris pr. halvår
Herre Senior  Kr. 700,-
Dame Senior 11-mands Kr. 700,-
Dame Senior 7-mands Kr. 500,-
Fodbold Fitness Kvinder Kr. 300,-
Old Boys Kr. 500,-
U13 - U19 Kr. 550,-
U8 - U12 Kr. 500,-
U5 - U7 Kr. 350,-

 

 

 

 

 

 

 

 


Rykkergebyr ved for sen betaling udgør kr. 100,-

Til forældre som har brug for hjælp til kontingent anbefaler vi at tage kontakt til foreningen Broen i Nyborg. Se mere info på deres hjemmeside.

http://broen-danmark.dk/nyborg/kontakt/

 

Kontingentopkrævning

Der udsendes automatisk kontingentopkrævning 2 gange om året forår og efterår.

Hvis du ikke modtager en opkrævning eller hvis du modtager en opkrævning, som du ikke mener, du skal have, vil vi bede dig rette henvendelse til klubbens formand Lars Hardon tlf.: 22268451 eller mail: subformand99@gmail.com, så vi kan få rettet op på dette.

Nye medlemmer bedes tilmelde sig på hjemmesiden under fanen indmeldelse klik her og betale ved oprettelse.

 

Støtte til kontingent

Nyborg Kommune tilbyder forældre til børn og unge, i alderen 6-16 år, økonomisk støtte til at deltage i en fritidsaktivitet, hvis de af økonomiske eller sociale årsager ikke har mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter, på lige fod med andre unge.

Støtten gives til hel eller delvis dækning af kontingentudgiften (søg kontingentstøtte).

 

Udmeldelse

Udmeldelse sker på skrift til subformand99@gmail.com

På forhånd tak for hjælpen

Bestyrelsen